logo

Volksvertegenwoordiging


In een democratie worden bepaalde mensen met meerderheid van stemmen gekozen om de dienst uit te maken. In het Nederlandse politieke stelsel worden er verschillende partijen gekozen die zelf voor dit doel mensen naar voren schuiven. Omdat er meerdere partijen en verschillende proporties worden gekozen, maken meerdere mensen gezamenlijk de dienst uit. Deze mensen worden volksvertegenwoordigers genoemd, maar in feite zijn ze partijvertegenwoordigers.

Een voorbeeld is de minister van gezondheidszorg. Een werkelijke volksvertegenwoordiger zou mogelijk iemand zijn die, bijvoorbeeld wegens een chronische ziekte, veel gebruik maakt van gezondheidsdiensten, en dus daar ervaring mee heeft. Maar wie schuift de partij naar voren? Een arts! Een ander voorbeeld is de minister van onderwijs. Is dat een ouder van veel schoolgaande kinderen? Nee, het is iemand met een onderwijsberoep, die zelf soms niet eens kinderen hééft. Wie wordt door dergelijke ministers vertegenwoordigd? Het volk? Of de beroepsgroepen en hun belangen?

Men kan zich afvragen of er überhaupt sprake van democratie is. Nederland is een eurocratie. Om aan de macht te komen, is veel geld nodig. Dus de dienst wordt uitgemaakt door de mensen en partijen met de euros. Wie betaalt bepaalt, ook in de politiek. Deze schijnvolksvertegenwoordiging dient niet de vrijheid. Het zou sterk teruggedrongen kunnen worden wanneer vele ministeries en wetten afgeschaft werden. Mensen behoren de vrijheid te hebben over zichzelf te beslissen, in plaats van dat dat gedaan wordt door schijnvolksvertegenwoordigers.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina