logo

Verantwoordelijkheid


Er zijn mensen die niet verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen dragen, en dus niet vrij kunnen zijn, zij het tijdelijk of levenslang. Te denken valt bijvoorbeeld aan kleine kinderen, verstandelijk belemmerden, en zwaar dementerende ouderen.

Er bestaan geen handige formules waarmee daadwerkelijk behoeftige mensen een maximum aan vrijheid kunnen genieten en tegelijkertijd de bescherming ontvangen die zij nodig hebben. Duidelijk is in ieder geval dat de overheid - een machtige en onpersoonlijke instantie - ongeschikt is om verantwoordelijkheid te dragen voor dergelijke mensen. Dat is het recht en de taak van de naaste familie, bijvoorbeeld ouders van kinderen.

Wie geen naaste familie heeft die deze taak op zich wil of kan nemen, kan in bescherming genomen worden door buren of vrijwilligers met hart voor de persoon. Alleen individuen kunnen de band met iemand scheppen die liefdevolle bescherming mogelijk maakt. De overheid kan hoogstens deze relatie erkennen, zoals gebeurt bij curatele en bewindvoering.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina