logo

Veiligheid

In het begrip veiligheid schuilt een paradox. Enerzijds hoort veiligheid bij vrijheid, immers, wie door anderen in gevaar wordt gebracht is niet vrij. Anderzijds wordt de veiligheid gezien als legitieme reden om de vrijheid en privacy van burgers in te perken.

Een voorbeeld van hoe het dilemma opgelost kan worden zijn horecabedrijven. Sommigen hanteren cameras of bewakers, anderen niet. De bezoeker is vrij te kiezen tussen bedrijven met meer veiligheidsmaatregelen en bedrijven met meer privacy, al naar gelang de eigen voorkeur.

Dus de omvang van het dilemma tussen veiligheid en vrijheid/privacy neemt af naarmate aspecten van het openbare leven worden geprivatiseerd. Wanneer vervoersmaatschappijen, evenementen, winkelstraten, gezondheidsdiensten, scholen en andere instellingen geen overheidsmonopolie meer zijn maar werkelijk (niet schijn-)geprivatiseerd, komt er variatie in het aanbod. In die gevallen kan ieder individu kiezen voor de dienstverlener die het beste aansluit bij zijn eigen wensen betreffende veiligheid en privacy.
plant

Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina