logo

Subsidies


Maatschappelijk machtige partijen beïnvloeden de overheid om bedragen die van mensen via belastingen zijn afgedwongen, naar hen toe te sluizen in de vorm van subsidies. Subsidie uit de openbare kas, ongeacht het doel, is altijd in strijd met het vrijheidsprincipe. Het veroorzaakt bovendien concurrentievervalsing. Een dienst of product dat op een vrije markt niet kan overleven, heeft geen bestaansrecht.

Overigens, wanneer het geld niet uit de zakken van mensen geplukt wordt, hebben die mensen meer te besteden. Veel producten en diensten die nu gesubsidieerd worden, zouden juist wel op een vrije markt kunnen overleven, omdat mensen er geld voor over zouden hebben.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina