logo

Straf


In Nederland kennen we grofweg twee soorten straf: gevangenisstraf en boete. Creatieve straffen zoals in de Verenigde Staten voorkomen hebben we hier nauwelijks. Hoogstens mag een rechter in bepaalde gevallen kiezen voor een afwijkende straf, zoals een bepaalde cursus of maatschappelijke dienstverlening. De overheid gedraagt zich daarbij alsof alle misdaden gericht zijn tegen die overheid, ook misdaden waarbij er slachtoffers zijn. De slachtoffers zelf moeten genoegen nemen met gevoelens van wraak via de door de overheid ingestelde straf.

Volgens het vrijheidsprincipe is bij slachtofferloze daden sowieso geen straf aan de orde. Dit zijn geen misdaden. Bij daden waarbij het recht op eigendom is geschonden, zoals  diefstal, zijn het de slachtoffers die in de eerste plaats recht hebben de daders aan te klagen. De burger heeft natuurlijk wel de hulp van de politie nodig om de daders te traceren. Een gevangenisstraf voor diefstal, bijvoorbeeld, is niet logisch. De inbreker heeft waarschijnlijk niet de middelen om zijn slachtoffer mee te compenseren. Die middelen kan hij in de gevangenis ook niet verdienen. Logischer zou zijn wanneer een arbiter of rechter zou bepalen welk bedrag als compensatie voor materiële en immateriële schade betaald moet worden door de dader aan het slachtoffer. De dader kan dan gesommeerd worden (zonodig dwang-)arbeid te verrichten tot de schuld betaald is.

Arbitragehuizen of rechtbanken hoeven niet per se door de overheid (belastingbetaler) bekostigd te worden. Wanneer de misdaad aangetoond is, kunnen de kosten van arbitrage/gerechtigheid verhaald worden op de dader. Ook kunnen dergelijke instellingen bekostigd worden uit privé-verzekeringen of lidmaatschap, vooral wanneer zaken waarbij het gaat om schendingen van eigendom gescheiden worden van zaken die gaan over schendingen van leven, lijf en vrijheid. Het valt bijvoorbeeld te vernemen dat iemand die veel of duur eigendom bezit een groter risico op inbraak en diefstal loopt, en dus meer meebetaalt aan eventuele arbitrage/gerechtigheid. Tevens blijft zo het eventuele slachtoffer gemotiveerd om zijn eigendom redelijkerwijze te beveiligen.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina