logo

Slachtofferloze misdaad


Slachterofferloze misdaden zijn daden waarbij geen schendingen van leven, lijf, vrijheid of eigendom voorkomen en toch door de overheid verboden zijn. Alle wetten die van slachtofferloze daden misdaden maken, dienen herroepen te worden.

Een bekend voorbeeld is de prostitutie, alhoewel die op zichzelf op dit moment in Nederland niet verboden is. Een ander voorbeeld is de handel in neurotoxische (verdovende) middelen. Wanneer de één ervoor kiest deze middelen aan te schaffen en de ander kiest ze te verschaffen, gaat het om afspraken tussen die twee. Zolang derden er geen last van hebben, is er geen slachtoffer, en dus geen misdaad.

Natuurlijk betekent dit niet dat iemand bijvoorbeeld gedwongen mag worden te werken in de prostitutie, of te handelen in middelen. Dit zou immers schending van lijf en vrijheid zijn. We gaan uit van vrijwillige partijen met een (eventueel mondeling) contract. Evengoed betekent het niet dat de betrokken partijen overlast mogen creëren, waarbij ze bijvoorbeeld het woongenot in een wijk verstoren. In zo'n geval zouden de buren met een civiele procedure de partijen kunnen aanspreken op de overlast die ze creëren. Morele overwegingen mogen daarbij geen rol spelen. Elk individu kiest zijn eigen moraliteit.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina