logo

Privatisering


Alle eigendom, mogelijk met uitzondering van eigendom dat in dienst staat van de minarchie, dient privé-eigendom van individuen te zijn, of van vrijwillig gevormde groepen. Privatisering betekent dat de overheid zich er geheel niet mee bemoeit, en dus ook geen aandelen heeft, wetten erover maakt, of eisen eraan stelt. In het huidige Nederland zijn postdiensten, telefonie, treinverkeer, enz. niet geprivatiseerd volgens deze criteria. We kunnen bij deze bedrijven spreken van schijnprivatisering.

Het uitbesteden van overheidsdiensten aan particuliere bedrijven, is niet privatisering maar overheidisering. De klant van zo'n bedrijf is de overheid, niet het individu. Het meest bekende voorbeeld is de zogenaamde privatisering van gevangenissen in de Verenigde Staten. Particuliere bedrijven worden door de overheid ingehuurd, en krijgen dus van de overheid macht. Omdat de klant de overheid is, en niet de gevangene, is er geen sprake van vrije handel of concurrentie. Dit is dus geheel niet bevorderlijk, noch voor de vrijheid noch voor de kwaliteit van de dienst.

Het afstoten van taken aan particuliere bedrijven terwijl deze bedrijven ingehuurd, geregeld, betaald, of op andere wijze afhankelijk blijven van de overheid, is schijnprivatisering.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina