logo

Privacy


Bij zelfbeschikking hoort ook privacy. Onder privacy verstaan we dat een ieder over zijn eigen persoonlijke gegevens beschikt. Het individu is de eigenaar van informatie over zichzelf: zijn beeltenis, stem, DNA en andere persoonlijke gegevens. Gebruik hiervan mag alleen gebeuren met diens ongedwongen toestemming. Je bepaalt zelf wie, wanneer, en onder welke omstandigheden over deze informatie mag beschikken. Afspraken kunnen onderling gemaakt worden, bijvoorbeeld door een product- of dienstverlener met zijn klant. Als in deels openbare gelegenheden aangegeven is dat er gefilmd wordt, kunnen klanten kiezen om er al dan niet gebruik van te maken. Hierbij is belangrijk dat dienstverleners alleen met beeltenissen doen wat zij zeggen ermee te doen.

Helaas komen grove schendingen van privacy nog massaal voor, vooral bij gezondheidszorg, onderwijs, woningtoewijzing, hulpverlening en justitie. Bij de eerste vier zal privacyschending sterk teruggedrongen worden door ze te scheiden van de overheid. Dit breekt de macht die deze diensten hebben over hun zogenaamde cliƫnten. Bij justitie zal het opheffen van slachtofferloze misdaad al veel noodzaak voor privacyschending opheffen. Het recht op privacy houdt uiteraard op gepaste hoogte op bij iemand die een ander schendt in zijn leven, lijf, vrijheid of eigendom.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina