logo

Ontwikkelingshulp


Het staat degene die denkt met geld de ontwikkeling van arme landen te kunnen bevorderen vrij privé-fondsen voor dit doel beschikbaar te stellen. De overheid mag niet geld bij mensen weghalen om het vervolgens weg te geven aan wie dan ook. Daarbij komt dat de grote bedragen geld die onder het mom van ontwikkelingshulp aan andere regimes worden overgemaakt, vrijwel altijd deels of geheel terecht komen bij partijen en gebruikt worden voor doelen waarvoor ze niet bestemd zijn.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina