logo

Meerderjarigheid


In Nederland zakt de leeftijd waarop jongeren aangezien worden voor volwassen steeds lager. Was het ooit 27 jaar, inmiddels is het 18 jaar. Jongeren zijn goed geïnformeerd en mondig. Zij doen actief mee op allerlei maatschappelijke terreinen zoals de (arbeids)markt en de politiek. Dit geldt ook in negatieve zin: de misdaad.

Jongeren kunnen en willen meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan dan ze in ons huidig stelsel gegund wordt. Tussen de natuurlijke volwassenheid en de juridische meerderjarigheid valt een kloof. In deze periode voelen jongeren zich terecht onvrij, en worden ze belemmerd in het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf. Dit is een van de oorzaken van de onrust in deze leeftijdsgroep.

Wij pleiten voor verlaging van de leeftijd waarop jongeren meerderjarig en dus volwaardige burgers zijn. In de eerste instantie zou dit 16 jaar kunnen zijn, en later zelfs 14 jaar. Dit betekent dat jongeren van deze leeftijd identieke rechten en plichten hebben aan alle andere volwassenen.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina