logo

Leerplicht


De leerplicht dient ogenschijnlijk om ieder kind te verzekeren van onderwijs. Is dat nodig? We hebben toch ook geen eetplicht om ieder kind te verzekeren van voedsel? Eten is zeker zo belangrijk als onderwijs. Een kind niet of onvoldoende te voorzien van voedsel is verwaarlozing. Toch onderhoudt de overheid geen eetplichtambtenaren die erop toezien dat kinderen voldoende te eten krijgen. Leerplichtambtenaren zijn eveneens niet nodig. Ouders (behalve uitzonderlijke gevallen die onder verwaarlozing vallen) zorgen zelf dat hun kinderen onderwijs krijgen, omdat ze van hun kinderen houden.

Een schoolplicht is eveneens niet nodig. Al zullen de meeste ouders kiezen voor een school, onderwijs thuis door de eigen ouders voldoet evengoed. Vanwege de schoolplicht staan ouders van uitzonderlijke kinderen of kinderen in uitzonderlijke situaties vaak machteloos hun kinderen te beschermen tegen een schadelijk situatie op school.

Een extra functie van de leerplicht is om jongeren van de straat af en uit de arbeidsmarkt te houden. Hierdoor worden jongeren verantwoordelijkheden ontnomen die ze zelf vaak al aankunnen en willen. In plaats daarvan bevinden zij zich gevangen in het dwangonderwijs, waartegen zij van nature rebelleren. Deze jongeren worden vaak geplaatst op technische scholen, waardoor het niveau van deze scholen naar beneden wordt getrokken, terwijl de techniek juist zo'n belangrijk vak is tegenwoordig. De problemen op de huidige VMBO-scholen zouden deels opgelost kunnen worden door verlaging zoniet gehele afschaffing van de leerplicht.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina