logo

Internet


Het Internet biedt unieke kansen voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is daarom uiterst belangrijk dat Internet zelf vrij blijft, zoals ook elk ander communicatiemedium. Regels voor Internet zijn onnodig en onwenselijk.

Dit betekent niet een vrijbrief voor schending van vrijheid via Internet. Kinderpornografie bijvoorbeeld is een grove schending van lijf en vrijheid van kinderen. Kinderen kunnen niet geacht worden te hebben ingestemd met gebruik van hun lichaam en beeltenis. Deze schending is nu al tegen de wet. Mensen die kinderen zo schade berokkenen, dienen gevangen en opgesloten te worden.

Nieuwe wetten over het (gedwongen) bewaren van Internet-verkeer zijn onwenselijk. Het beoogde doel -- terrorisme voorkomen -- is niet reƫel. De overheid kan niet dergelijke grote volumes informatie gaan uitzeven. Wanneer deze informatie eenmaal voorradig is, zal de verleiding groot zijn het te gebruiken voor doeleinden waar het niet voor bestemd is. Bovendien zal dergelijk gedwongen opslag de prijs van het gebruik van het Internet omhoog duwen, terwijl het juist belangrijk is dat iedereen die dat wil toegang kan hebben tot de Internet.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina