logo

Immigratie


Ieder mens dient vrij te zijn zich te bevinden waar hij wil, zolang hij daarmee niet leven, lijf, vrijheid of eigendom van een ander schendt. Dit betekent dat Nederlanders overal naartoe mogen gaan en iedereen naar Nederland mag komen.

Zoals de overheid met het belemmeren van immigratie de vrijheid schendt, zo belemmert zij verantwoordelijkheid door het aanmoedigen van immigratie. Dat betekent dat iedere vorm van overheidssteun aan immigranten fout is. Individuele mensen hebben natuurlijk alle recht immigranten te helpen indien zij dat willen, zoals ze ook het recht hebben hier-geborenen te hulp te schieten wanneer zij dat nodig achten.

In het huidige Nederland bestaat er rond immigratie een enorme industrie: medewerkers van asielzoekerscentra van bouwers tot kantoorpersoneel, advocaten, aanbieders van inburgeringsprogramma's, talloze ambtenaren, en anderen verdienen aan de immigratieindustrie. Zij putten hun inkomen uit de openbare kas. Het onderscheid maken tussen politieke en andere immigratie is zinloos, omdat het toch nooit met zekerheid kan worden vastgesteld. Bij vrije immigratie is dat allemaal niet nodig.

Toch zullen we niet overspoeld worden door "vreemdelingen." Wie het hier rooit, draagt bij aan de economie en is welkom. Wie het hier niet rooit, gaat vanzelf weer weg. "Inburgering" is een privé-zaak. Iedere immigrant bepaalt voor zichzelf in hoeverre hij wil en kan assimileren, omdat hij dezelfde vrijheid heeft als ieder ander.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina