logo

Handel


Een voorbeeld van handel die in ons huidige stelsel verboden is, is de vraag en het aanbod betreffende bepaalde neurotoxische middelen, zoals heroïne en cocaïne. De overheid heeft besloten dat deze middelen niet goed voor mensen zijn, en dat ze daarom niet mogen worden geproduceerd en/of verhandeld. De overheid vertrouwt niet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun besluit om dergelijke middelen te gebruiken of niet. Waar de overheid deze verantwoordelijkheid op zich neemt, schendt zij de vrijheid. Vrijwillige aanbieders en afnemers van deze middelen dienen elkaar in vrijheid te kunnen opzoeken. Dat heet vrije markt. Hetzelfde geldt voor alle andere producten.

Dit betekent niet dat voorstanders van vrijheid het gebruik van neurotoxische middelen goedkeuren. Zij zijn noch voorstanders noch tegenstanders, behalve in hun privé-levens. Zij zijn voorstanders van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat een ieder vrij is voor zichzelf te besluiten of hij wel of niet neurotoxische middelen wil gebruiken, en ook dat een ieder verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn besluit. Uiteraard blijven mensen eveneens verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en gedrag, ook wanneer dat beïnvloed wordt door neurotoxische middelen die zij vrijwillig tot zich hebben genomen.

Geparenteerd aan het gebruik van bovengenoemde middelen is het gebruik van "medicijnen." De overheid acht mensen niet voldoende verantwoordelijk om over medicijngebruik te beslissen, en verstrekt vergunning aan artsen om dat voor anderen te beslissen. De arts is uitvoerder van het overheidsbeleid. Daarmee stelt de overheid noch burgers noch artsen verantwoordelijk voor medicijnengebruik, maar haarzelf. Dit is in strijd met de principes van vrijheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Medicijnen, evenals andere producten, dienen aangeboden en afgenomen te worden op een vrije markt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich voldoende te laten informeren door bronnen waar die gebruiker vertrouwen in heeft. Uiteraard is ook de aanbieder, in dit geval de farmaceutische producent, verantwoordelijk om juiste informatie en gebruiksaanwijzing te verstrekken over haar product(en). Hierin verschilt zij niet van producenten van andere potentieel gevaarlijke producten, bijvoorbeeld machines om vlees in te malen.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina