logo

Gevangenis


Waarvoor dienen gevangenissen? Daarover lopen de meningen uiteen. Officieel is een verblijf in de gevangenis (na via een eerlijk proces schuldig te zijn gevonden van een misdaad) "straf". Maar waartoe dient straf? Moet opsluiting de dader op andere gedachten brengen? Dan is straf bijzonder ineffectief. De meeste mensen die in gevangenissen hebben gezeten, worden recidivisten. Dient oplsuiting als bedreiging, zodat anderen angst zullen hebben voor het plegen van misdaden? In de praktijk blijkt dat de factoren die mensen tot misdaden drijven sterker wegen dan de angst voor gevangenisstraf. Moet opsluiting tot doel hebben daders te rehabiliteren? Blijkbaar hebben we daar de juiste methode niet voor gevonden. Integendeel, gevangenissen worden ook wel "universiteiten voor misdaad" genoemd. Of nemen we met oplsuiting wraak op de dader? Dan moeten we ons wel afvragen waar die wraak toe dient, en of we die met z'n allen willen betalen?

Wanneer slachtofferloze misdaden worden afgeschaft, en slachtoffers van eigendomsdelicten compensatie van de dader kunnen eisen, blijft er nog maar één reden over om mensen in gevangenissen op te sluiten. Dit is het verwijderen uit de maatschappij. Bij bijvoorbeeld kindermisbruik en moord kunnen wij er vanuit gaan dat zowel de schade als de kans op herhaling zo groot zijn, dat het niet veilig kan geacht worden zo'n dader los te laten lopen onder potentiële nieuwe slachtoffers.

Wanneer de gevangenis enkel dient om mensen die bewezen schuldig zijn aan ernstige geweldpleging te verwijderen uit de maatschappij, wordt de huidige gevangenispopulatie sterk teruggedrongen. Menswaardige en barmhartige omstandigheden in gevangenissen zijn dan makkelijker te bereiken, en die zijn ook op hun plaats. Rechters dienen vrijheidsberoving op te leggen die evenredig is aan de gepleegde daad, onafhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het individu.

Wantoestanden in gevangenissen verderven de rechtspraak, onder andere doordat rechters er terughoudend van worden in het opleggen van (eventueel lange) termijnen in de gevangenis wanneer die op hun plaats zijn.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina