logo

Fraude


Fraude is schending van vrijheid en eigendom, eventueel zelfs van leven en lijf. Fraude kan voorkomen door bijvoorbeeld misinformatie of contractbreuk. Wanneer fraude wordt aangetoond, is het redelijk dat de geschonden partij (of eventuele nabestaanden) een schadevergoeding van de frauderende partij wordt toegewezen evenredig met de ernst van de toegebrachte schade.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina