logo

Euro


Gebruik van de euro hoeft niet per se in strijd te zijn met het vrijheidsprincipe, zolang dat gebruik vrijwillig is. Ook wanneer Nederland zich zou afscheiden van de Europese Unie, hetgeen gezien de regelzucht van de EU geen slechte zaak zou zijn, kan de euro gewoon gebruikt worden door die mensen die daarvoor kiezen en er partners voor vinden. Hetzelfde geldt voor alle andere betalingsvormen.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina