logo

Dwangopnames


Dwangopname en dwangbehandeling zijn ontoelaatbare schendingen van leven, lijf, en vrijheid, en soms ook eigendom. Iemand die niet is veroordeeld voor het plegen van geweld of het daarmee dreigen, mag niet de vrijheid ontnomen worden. Dat iemand bij anderen angst inboezemt zonder dat er sprake is van geweldpleging, is geen grond voor vrijheidsberoving. Preventieve detentie is in een vrije samenleving ontoelaatbaar.

Vrijheidsberoving voor eigen bestwil mag niet. Alleen de persoon zelf kan beslissen wat zijn bestwil is. Ieder heeft het recht zichzelf (maar niet anderen) in gevaar te brengen. De redenen daarvoor kunnen en hoeven niet door anderen beoordeeld worden.

Wanneer iemand wel veroordeeld is voor het plegen van een geweldsdelict, is de gevangenis het aangewezen instrument voor vrijheidsberoving. Het onvrijwillig indringen van het lichaam onder mom van medische behandeling is nooit toelaatbaar, ongeacht de ernst van het gepleegde delict.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina