logo

Dierenwelzijn


Bij vrijheid gaan we uit van persoonlijke verantwoordelijkheid, die de keerzijde van vrijheid is. Alleen mensen kunnen vrij en verantwoordelijk zijn, dieren niet. Vrijheid in de zin van keuze van gedrag bezitten zij niet, en daarom hebben zij geen verantwoordelijkheid of "rechten".

De morele plicht om toe te zien op het welzijn van dieren ligt bij ieder van ons als individu. Dierenactivisten kunnen een bijdrage leveren aan dierenwelzijn door bekendheid te geven aan productiemethodes waarbij dierenleed betrokken is, en consumenten te wijzen op hun morele verantwoordelijkheid. Overheidsdwang is hierbij niet alleen overbodig, maar ook contra-productief. Het leidt enkel tot verplaatsing en versluiering van de productiemethodes.

Uiteraard is het schenden van andermans eigendom niet toelaatbaar, ook niet in de naam van dierenactivisme.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina