logo

Contracten


Relaties tussen mensen, individuen, en eventueel ook groepen worden geregeld via contracten. Een contract kan een formeel, schriftelijk document zijn, ondertekend door alle betrokken partijen en mogelijk zelfs getuigen of een notaris. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een contract kan ook mondeling afgesloten zijn. Het is zelfs mogelijk dat een contract verondersteld is. Mensen kunnen bijvoorbeeld middels hun gedrag aantonen dat zij instemmen met het gedrag van de ander. Het contract is de basis van de omgang van mensen die vrij en verantwoordelijk zijn.
plant
Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina