logo

Arbeidsovereenkomsten


Arbeidsovereenkomsten (behalve met de overheid) dienen strikt een zaak van onderhandelingen en afspraken tussen werkgever en werknemer te zijn. Het is niet nodig dat de overheid een minimumloon vaststelt omdat een werkgever die niet akkoord gaat met het aangeboden loon, het werk kan weigeren. Ook andere arbeidsvoorwaarden dienen te worden afgesproken tussen werkgever en werknemer, zonder dat daar wetten of regels voor gelden. Werknemers (evenals alle andere groepen mensen) hebben het recht zich te verenigen en hun belangen naar eigen visie gezamenlijk te behartigen, bijvoorbeeld in de vorm van vakbonden. Werkgevers kunnen zelf kiezen of zij met deze vakbonden willen onderhandelen of niet. CAO's mogen, maar zijn niet verplicht. Werkgevers zullen ongetwijfeld graag met vakbonden onderhandelen wanneer dat in hun belang is.

De visie dat de belangen van werkgevers en werknemers tegengesteld zijn, is onjuist, zo ook de visie dat werkgevers machtige partijen zijn en werknemers onmachtige. Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig. De belangen van ieder kunnen het beste behartigd worden zonder inmenging van de overheid.
plant

Volgende
Vorige
Overzicht standpunten
Hoofdpagina